Feel Good Garden tuinontwerp

Sommige tuinen en huizen maken dat je je moe voelt als je er een tijdje bent.
Van andere plekken krijg je juist energie. Een tuin die energie geeft is bewust te creëren met een Feel Good Garden ontwerp.

Een Feel Good Garden is een tuin waarin alle elementen optimaal zijn afgestemd op elkaar, de bewoners en de omgeving.
Een Feel-Good-Garden tuinontwerp zorgt voor een tuin die optimaal bij u past. Zodat u een prettige plek heeft en beter tot rust kan komen.

Elke plant, elke vorm en lijn en elk materiaal is bewust gekozen om de kwaliteit van de tuin te versterken en eventuele storende invloeden te verminderen.

Feel Good Garden vathorst

Het ontwerpen van een feel-good-garden is een gevoelskwestie.
Alles heeft een eigen specifieke trilling of frequentie.
Planten, stenen en dieren hebben dat, maar wijzelf ook.
Door juist op deze frequenties af te stemmen kan een tuin zo samengesteld worden dat de verschillende onderdelen elkaar versterken en de tuin met haar bewoners in balans gebracht wordt.


Een Feel Good Garden tuinontwerp begint met een “energiecheck“. De energieën in de tuin worden in kaart gebracht. Hoe lopen de wateraders, Welke kwaliteiten zijn er in de tuin. Wat zijn storende invloeden van binnen uit of van buiten af. Verder gaat het hier om de klant, wat heeft die nodig wat de tuin kan bieden.

De tweede stap is het daadwerkelijke ontwerp. De maten van de tuin worden opgenomen, de bestaande vormen ingetekend. Dit is het vertrekpunt voor een nieuwe bewuste energie in de tuin vorm te geven. Nieuwe lijnen en vormen worden getekend en een algemeen beeld van de tuin ontstaat.

De derde stap is het beplantingsplan. Welke planten hebben een positieve invloed op de tuin en ondersteunen het doel van de tuin.

Aan de hand van het ontwerp met een kostenraming en beplantingsplan kan de aanleg van de tuin beginnen. Dit kan op vele manieren. Door samen te werken, door het aan ons uit te besteden of door het in fases te doen.